CGC, AmBank sign SME Portfolio Guarantee to enhance the SME Segment in Malaysia